-11%

អំពូលភ្លើង បញ្ជាដោយទូរស័ព្ទដៃ


12 វ៉ាត់

$17.00 $19.00

Compare

អំពូលភ្លើង បញ្ជាដោយទូរស័ព្ទដៃ

– ប្រើជាមួយអុិនធឺណិត Wifi

– អាចបញ្ជាចេញបានពីគ្រប់ទីកន្លែង

– កំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់អោយភ្លឺ ឬបិទ ដោយខ្លួនឯង

– ប្រើជាមួយ Speaker ពិសេសអាចបញ្ជាតាមសំលេងបាន

– អាចបញ្ជាចេញគ្រប់ពណ៌ពន្លឺតាមដែលចង់បាន

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “អំពូលភ្លើង បញ្ជាដោយទូរស័ព្ទដៃ”

There are no reviews yet.